Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway viagitana gitana

May 08 2015

9340 85a7
Oj tak...
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
Bo znów wybieram bycie sam na sam ze sobą
— Hans Solo "Sam"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapozakontrola pozakontrola
9340 85a7
Oj tak...
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
9117 747c
Reposted fromserplesniowy serplesniowy

April 29 2015

2872 0da2

coltre:

I love taking pictures of my friends when they are not looking. This is Charlie and she’s in love

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagrawklasy grawklasy
Pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy w internecie, więc boimy się jeszcze bardziej. Chodzimy na terapie, mówić o swoim lęku, próbując go oswoić, chociaż wiemy, że oswojenie go jest niemożliwe - lęk jest jak wściekłe, przyniesione z ulicy zwierzę, rozdrapujące wszystko dookoła.
— Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
- Pokłóciliście się ? - Nie, nie pokłóciliśmy się... my się po prostu rozpadliśmy.
— Adekwatne.
Reposted frommalusiaa malusiaa viaonebreath onebreath
I fall in love with details.
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaonebreath onebreath
Wszystko jest prawdziwe jeśli człowiek się boi.
— M.Hłasko
Reposted fromdecepcion decepcion viawyliczanka wyliczanka
3134 e96f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

“ Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. ”
— Jakub Żulczyk
Reposted frommilsabelle milsabelle viayochimu yochimu
Nie zakochuj się w nikim. Dostaniesz uczuć i umrzesz.
— jak właśnie teraz
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viaweruskowa weruskowa

April 19 2015

Samotni ludzie nie lubią słuchać o związkach. To tak, jakbyś przyniosła piwo na spotkanie AA.
— Callie Torres
Reposted fromwarkocz warkocz viasiostry siostry

April 18 2015

9631 dad8
Reposted fromwit wit viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl